‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    فرهنگ اصطلاحات وقف    first    2008-12-28    بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی    ترجمه   MainAuthor:عز الدین تونی شعیب خالد,Authors:  
2    جلوه‌های هدایتی داستان حضرت موسی ع در سوره مبارکه قصص    first    2010-05-01    دانشگاه امام صادق    بررسی و نقد   
3    جلوه های هدایتی داستان حضرت یوسف علیه السلام در قرآن-جلد1    first    2012-06-21    دفتر نشر فرهنگ اسلامی    تدوین و گردآوری   
4    جلوه های هدایتی داستان حضرت یوسف علیه السلام در قرآن-جلد2    first    2012-06-21    دفتر نشر فرهنگ اسلامی    تدوین و گردآوری   
5    تدبر در قرآن    first    2012-06-21    گل محمدی    تدوین و گردآوری   
6    فرهنگ اصطلاحات وقف    second    2009-07-23    بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی    ترجمه   MainAuthor:عبد الله عتیقی - عز الدین تونی,Authors:  
7    درسنامه تدبر جزء 30    second    2013-05-05    تدبر در قرآن و سیره    تالیف   
8    درسنامه تدبر جزء 29    first    2013-03-05    تدبر در قرآن و سیره    بررسی و نقد   
9    سیاست در قرآن ( تفسیر آیات سیاسی قرآن )    first    2013-06-13    دفتر نشر فرهنگ اسلامی    تالیف   
10    سیاست در قرآن (2) تفسیر آیات سیاسی قرآن    first    2015-10-18    دفتر نشر فرهنگ اسلامی    تالیف   
11    جلوه های هدایتی سوره مبارک جمعه    first    2014-09-17    دفتر نشر فرهنگ اسلامی    تالیف